Over gezond.nl

De online huisartsservice van Arts en Zorg

Past de huidige manier waarop de gezondheidszorg is georganiseerd nog wel bij de digitale mogelijkheden van deze tijd? Wij denken van niet. Bij gezond.nl bouwen we daarom aan de "nieuwe huisarts".

Wat kan je op gezond.nl:

Live chatten over zorgvragen
Online afspraken maken
Herhaalmedicatie aanvragen
Videoconsult met zorgverlener

Labuitslagen bekijken
Jouw dossier bekijken
Een vraag stellen aan een zorgverlener (e-consult)

Arts & Zorg logo

Gezond.nl is een initiatief van Arts en Zorg. Arts en Zorg levert momenteel aan 180.000 patiënten eerstelijnszorg vanuit eenentwintig gezondheidscentra verspreid over Nederland.

Uit eigen onderzoek blijkt dat veel mensen behoefte hebben om een actieve rol in hun eigen gezondheid te vervullen en de regie over hun gezondheid te voeren. Daarnaast veranderen andere sectoren zo snel door technologische innovatie dat mensen andere verwachtingen van het zorgsysteem hebben. Daarom werken we aan 'de nieuwe huisarts'.

Inloggen op Gezond.nl

DigiD is een vertrouwelijke manier van inloggen op websites van de overheid en in de zorg zoals op gezond.nl. Door in te loggen met DigiD kunnen wij zien of wij de juiste persoon voor ons hebben. Vervolgens kunnen we je goed verder helpen en je medisch dossier raadplegen.

DigiD Inloggen met DigiD

Gezond.nl

Gezond.nl is een initiatief van Arts en Zorg. Arts en Zorg levert momenteel aan 180.000 patièˆnten eerstelijnszorg vanuit eenentwintig gezondheidscentra verspreid over Nederland.